Bitlis'te Gösteri, Toplantı ve Yürüyüşler İzne Bağlandı 


Gösteri Yürüyüşü, Toplantı, Miting, Basın Açıklamaları, Afiş Asma, Bildiri Dağıtma vb. (30) gün süre ile alınacak izne bağlanmıştır.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başta PKK, DEAŞ ve FETÖ terör örgütlerine yönelik başlatılan harekât nedeniyle ve TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri) tarafından Suriye/Afrin'e yönelik 20 Ocak 2018 tarihinde başlatılan "Zeytin Dalı Operasyonu” ile ilgili olarak anılan terör örgütlerinin ülkemizde misilleme amacıyla yapılması planlanan toplantı ve gösteri yürüyüşleri, miting ve basın açıklamaları vb. tüm etkinliklere yönelik eylem arayışı içerisinde olduğu bilinmektedir.

        Yapılması planlanan etkinliklerin terör örgütlerinin propagandasına dönüşebileceği, güvenlik kuvvetlerimizce terör örgütüne yönelik başarıyla yürütülen operasyonlar gerekçe gösterilerek terör örgütü ve marjinal gruplarca sansasyonel ve provokatif saldırılar ile kargaşa çıkarılmaya çalışılabileceği, bu suretle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulacağı, suç ve suçluyu övme suçlarının işleneceği değerlendirilmiştir.

        Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini, temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketleri sebebiyle Anayasanın 120. Maddesi ile Olağanüstü Hal Kanunu'nun 3. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendine göre, Olağanüstü Hal'in 19 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere (90) gün süre ile uzatılmasına yönelik ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı TBMM Genel Kurulunda 18.01.2018 tarih ve 51. birleşiminde kabul edilmiştir. 18.01.2018 tarih ve 1178 karar numarası ile Resmi Gazetenin 30305 mükerrer sayısında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

        2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu 11 *nci maddesi (m) bendi "Kapalı ve Açık Yerlerde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklamak, ertelemek, izne bağlamak veya toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılacağı yer ve zamanı tayin, tespit ve tahsis etmek, izne bağladığı her türlü toplantıyı izletmek, gözetim altında tutmak veya gerekiyorsa dağıtmak,” hükmü ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu 14'üncü maddesi (c) bendi ''Olağanüstü Halin uygulanmasında görev ve yetki: Birden fazla Bölge Valisinin görev alanına giren illerde veya bütün yurtta ilan edilmesi halinde, koordine ve işbirliği Başbakanlıkça sağlanmak suretiyle bölge valilerine aittir. Gerekli işlemler onlar tarafından yürütülür.” hükümleri bulunmaktadır.

        Bu bağlamda terör örgütü planlarının bertaraf edilmesi, tesis olunan huzur ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulmaması, Cumhuriyetin temel nitelikleri devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu 11 'nci maddesi (m) bendi, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. Maddesi ile 5442 sayılı İller İdaresi Kanunun I l/c maddesi hükümleri gereğince;

        Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ve üniversitelerin yapacağı toplantı, tören, şenlik, karşılama ve uğurlama gibi etkinlikler hariç olmak üzere;
2911 sayılı toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunun EK-l maddesi kapsamında İlimiz Genelinde yapılacak olan her türlü Gösteri Yürüyüşü, Kapalı ve Açık Yer Toplantıları, Miting, Basın Açıklamaları, Afiş Asma, Pankart Asma, Bildiri ve El İlanı Dağıtma vb. 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununu 3. Bölüm Şiddet Hareketlerinde Alınacak Tedbirler Başlıklı I I . maddesi (m) bendi gereğince 14.04.2018 tarihi ile 13.05.2018 tarihi de dâhil olmak üzere (30) gün süre ile mevzuat hükümleri doğrultusunda mahallin en büyük mülki idare amirinin İZNİNE BAĞLANMIŞTIR.

        Oturma eylemi, açlık grevi, çadır kurma, stant açma vb. türdeki eylem ve etkinliklerin aynı hükümler doğrultusunda Bitlis İl Merkezi ve İlçelerinde 14.04.2018 tarihi ile 13.05.2018 tarihi de dâhil olmak üzere (30) gün süre ile YASAKLANMIŞTIR." denildi.


Kaynak: Bitlis Valiliği